Reklamebureau i hjertet af Odense

Kreativitet med sammenhængskraft

Clockwork er et af de ældste reklamebureauer på Fyn. I mere end 30 år har vi formået at holde os på forkant med udviklingen og samtidig at holde benene på jorden. Det gør os til et af de mest erfarne bureauer i reklamebranchen i Syddanmark, og det giver os det overblik, der skaber sammenhængskraft i markedsføringen. Se eksempler her og følg med på vores blog.

Lad os tale sammen.

På Clockwork Reklamebureau taler du med de mennesker, der løser dine opgaver. Vi arbejder hver især med strategi, koncept­udvikling, idéudvikling, grafisk design og færdig­gørelse, tekst, web­udvikling og SEO, på tværs af medier og i sammenhæng. Det kan vi, fordi vi tilsammen repræsen­terer mange årtiers erfaring.

Denne erfaring har vist os, at vi leverer de bedste resultater i direkte dialog og sparring med vores kunder. Vi har holdninger til det, vi leverer, men vi lytter, inden vi taler og kommer med gode råd.

Vi trækker naturligvis også på eksterne specialister, når det er nødvendigt til særlige opgaver, fra analyse, medie­rådgivning og tryk til foto og film­produktion. I det store udland har vi glæde at vores netværk, Confrad International. Men vi samler trådene i den helhed og retning, der giver sammen­hængskraft.

Hvis du vil tale med os, så vil vi gerne tale med dig. Ring på 6619 1901 eller send en mail på info@clockwork.dk


Lad os arbejde sammen.

Markedsføring er en øvelse, der spænder over mange discipliner. Som regel skal flere af reklamedisciplinerne i spil i en sammenhængende indsats.

Der er mange ord for den sammenhæng. Den har fået navne som multichannel marketing, tværmedial markedsføring og andre betegnelser. Men det handler om at møde kunden på de rigtige kontaktpunkter, og lede dem hele vejen på kunderejsen.

Det kræver indsigt, erfaring og ekspertise at sikre, at alle indsatser arbejder bedst muligt sammen på tværs af forskel­lige platforme og skaber sammen­hængskraft.

Clockwork er et full-service reklamebureau, der besidder alle de nøgle­kompetencer, der er nødvendige for at levere kvalifi­ceret rådgivning, udvikling og eksekvering af kommuni­kations­opgaver for små og mellemstore virksom­heder, både inden for den private og offentlige sektor.

Vi er et kreativt bureau, der er nyskabende og tænker i nye løsninger af hver enkelt kommu­nikations­opgave. Vi tager udgangs­punkt i virksomhedens DNA og ser hver enkelt indsats i relation til helheden. Uanset om det er en delopgave, der skal løses, eller om vi skal åbne helt nye veje inden for markeds­føringen, så har vi en helheds­orienteret tilgang.

Lad os samarbejde om at hjælpe din virksomhed, uanset om det drejer sig om større strategiske initiativer eller mindre, taktiske opgaver. Vores ekspertise spænder bredt, og vi er trænet i at imødekomme specielle udfordringer og specifikke behov. Vi forstår vigtigheden af at skabe en harmonisk og sammen­hængende marketing­indsats, der resonnerer med din målgruppe og styrker din virksomheds position på markedet.

Vi står klar til at levere skrædder­syede løsninger, der passer til dine unikke udfordringer og mål­sætninger. Kontakt os i dag, så vi kan hjælpe dig med at nå dine marketingmål på en unik og effektiv måde.

Vi kan hjælpe din virksomhed med både stort og småt inden for:

Dataindsamling, analyser og test
Branding og strategiudvikling
Logodesign og visuel identitet
Kommunikationsstrategi og konceptudvikling
Media og annonce strategi
Tekstforfatning og indholdsproduktion
Grafisk design: Typografi, form og farve
Fotografering, illustration og billedbehandling
Reklamefilm og videoproduktion
Packaging design / Emballagedesign
Digital marketing bureau
Design og udvikling af hjemmesider
Søgemaskineoptimering: Teknisk SEO, content og linkbuilding
Social media marketing
Kampagne og promotionaktiviteter
Alle typer tryksager og trykte materialer
Public Relation og event marketing
Direct mails og Personalized marketing
Merchandise, firmagaver og reklameartikler